In 10 stappen snel je verdienmodel
leren aanpassen

Coronacrisis overleven met Methode-NLO

Over Methode-NLO

Tijdens een crisis zien sommige ondernemers hun omzet afnemen en zelfs totaal wegvallen. meestal probeert men plaatsvervangende activiteiten te ontwikkelen zodat er toch nog wat omzet wordt gecreëerd. Sommige ondernemers daarentegen kunnen, dankzij hun attitude, zelfredzaam blijven en hun gevoel van welzijn behouden.
Ze kunnen de focus leggen op de financiële, sociaal maatschappelijke en psychologische aspecten van een pandemie.
Dat maakt dat ze zich kunnen voorbereiden op toekomstige economische kansen door snel, effectief en blijvend hun verdienmodel aan te passen aan de veranderende omgeving.

Deze ondernemers-attitude hebben we gemodelleerd en in een methode vestgelegd: Methode-Neuro Linguïstisch Ondernemen (Methode-NLO)

Via Methode-NLO maken we deze ondernemers-attitude inzichtelijk en overdraagbaar aan anderen.

Hier vind je meer informatie over de Methode-NLO. Ontdek, hoe je in 10 stappen blijvend je verdienmodel kan herstellen/aanpassen en sterker uit de (Corona) crisis komt.
Zet de eerste stap door snel een gratis persoonlijk gesprek aan te vragen.
Ik begeleid je bij het leren, integreren en het toepassen van de Methode-NLO.

Methode-NLO
Neuro Linguïstisch Ondernemen is een unieke methode, gebaseerd op Toepasbare Economische Vaardigheden, Neuro Semantiek en Neurowetenschappen vanuit het perspectief van ontwikkelingspsychologie.
Hiermee ontdek je welke factoren jou in het verleden hebben gevormd in je ondernemerschap. Wat heeft je gebracht tot je waar je nu staat. Je krijgt inzichten in je reeds behaalde successen en hoe je deze weer kunt herhalen in de huidige veranderende omstandigheden. Wat is er nodig om flexibeler om te kunnen gaan met een crisissituatie. Welke weg kun je bewandelen om de Corona crisis te overleven?

aanpassingsvermogen
Plan B
Veerkracht
Motivatie
Creativiteit
Leren accepteren
Gedrevenheid
Eigen gelijk
Persoonlijkheid
Wereldbeeld

De Professionele Ontwikkelingsladder

Het unieke van Methode-NLO is De Professionele Ontwikkelingsladder. Met deze ladder maak je kennis met de onderliggende persoonlijke waardesystemen, die in crisis verkeren met de veranderende contextuele omstandigheden. Zoals de Corona crisis.
Crises zullen blijven bestaan, die kun je niet wegnemen, maar hoe je ermee omgaat, daarin ligt de uitdaging. Welke ervaringen en overtuigingen werken belemmerend in je ondernemerschap, en welke verborgen kwaliteiten zijn er nog te ontdekken?

Leren Accepteren
Leren Accepteren is de stap die jou een adempauze gunt, je bewust leert functioneren in de tegenwoordige tijd, in het hier en nu.
Het is een staat van zijn, waarin je problemen zonder angst in perspectief gaat zien. Een staat van zijn waarin je je zelfvertrouwen hervindt, en je leert focussen op jouw creativiteit in het heden, waar het leven zich ontvouwt. Immers het verleden bestaat niet meer en de toekomst is er nog niet. Die mag jij nog effectief gaan creëren!

Het niveau van Aanpassingsvermogen
Eenmaal bezig met Methode-NLO worden veel van je tot nu toe verborgen kwaliteiten geactiveerd die als bijzondere persoonlijke hulpbronnen gaan functioneren. Je creativiteit dient als je kompas, je motivatie maakt dat geen zee te hoog en geen dal te diep is om weer effectief te ondernemen. Door hervonden veerkracht word je begeleid naar ‘de tekentafel’, je ontdekt je niche en je klantsegment. Je ontwerpt jouw eigen PLAN B. Dit proces tilt je naar een hoger ondernemerschap niveau. Het niveau van Aanpssingsvermogen!

ONTMOET JE TRAINER

Vace Selviyan, de grondlegger van De Ontwikkelingsladder.

Ondernemende Businesscoach
Al sinds 1985 heb ik – als zelfstandig ondernemer – vakmanschap en professionaliteit hoog ik het vaandel staan in alles wat ik doe. Met mijn ervaring en deskundigheid weet ik als geen ander wat er nodig is om de aanwezige potentie in een ondernemer tot volle wasdom te brengen, met als resultaat de realisatie van het ideale verdienmodel.

Reaspons-able
Gebaseerd op mijn expertise en ervaringen heb ik Neuro Linguïstisch Ondernemen (NLO) ontwikkeld..
Door al heel vroeg in mijn leven te moeten anticiperen op veranderingen leerde ik onbewust respons-able te zijn. Ik was in staat een reactie paraat te hebben op veranderde omstandigheden in mijn omgeving. Ik was als het ware abel to respond‘. Echter, hier was ik niet bewust van.

LifeLong Learning
Toen ik in 1990 voor het eerst in contact kwam met het fenomeen van trainingen en coaching, zijn mijn ogen geopend en viel alles op zijn plaats. Toen pas drong het tot mij door dat leren en begeleid worden nooit ophoudt.
Er zijn altijd mensen waar ik van kan blijven leren en andersom zijn er ook mensen die van mij kunnen leren. Sindsdien is ‘LifeLong Learning’ een deel van mijn leven geworden. Ik besteed dan ook iedere dag minimaal 30 minuten aan het opdoen van nieuwe kennis. Vanuit mijn eigen motivatie en op vrijwillige basis. Vervolgens pas ik de opgedane kennis eerst op mijzelf toe; dat maakt mijn ‘respons-ability’ steeds effectiever.

Corona crisis leren overleven
Met Neuro Linguïstisch Ondernemen (NLO) heb ik een unieke en krachtige methode ontwikkeld waarmee ondernemers de coronacrisis leren overleven: METHODE-NLO

Deze methode is uniek door het gebruik van DE PROFESSIONELE ONTWIKKELINGSLADDER

Vace Selviyan

  • Ondernemer sinds 1985 (CRKBO)
  • Inter­nationaal Gediplomeerd Profes­sioneel Trainer
  • Internationaal Gediplomeerd NLP Trainer (NVNLP)(NYTI)
  • Transpersoonlijk-Coach
  • NLP-Coach en Counselor (NVNLP)
  • Qredits-Coach
  • Oprichter ACT Maatwerk Training
  • Oprichter Neuro Linguistsich Ondernemen
  • Grondlegger van De Professionele Ontwikkelingsladder

Klik hier als je meer wilt weten.

 

Wil jij ook de Corona crisis overleven?

 

VRAAG SNEL EEN GRATIS PERSOONLIJK GESPREK AAN MET VACE